site-verification=8adc2fc3d443365f5c3bc1b5d2d80d29
top of page

Deze download (35 pagina's) bestaat uit een bewerkbaar Word document met daarop een doelenoverzicht van vakantie tot vakantie voor groep 1-2 (en tevens registratielijst om bij te houden welke kinderen deze doelen al wel/niet beheersen).

Deze periodeplanner sluit aan op de SLO doelen voor kleuters en is ook als schaduwregistratie te gebruiken bij de Kijk!

Door de (SLO/KIJK!-)doelen per periode van vakantie naar vakantie in te plannen kun je meer beredeneerd kijken naar jouw lesaanbod voor die periode.

Er is een overzicht voor de volgende domeinen:

* Zelfbeeld

* Relatie met volwassenen

* Relatie met leeftijdsgenoten

* Spel

* Taakgerichtheid

* Grote motoriek

* Kleine motoriek

* Tekenen

* Visueel waarnemen

* Auditief waarnemen

* Spraak-/taalontwikkeling

* Geletterdheid

* Lichaamsorientatie

* Tijdsorientatie

* Ruimtelijke orientatie

* Gecijferdheid

* Logisch denken

Observeren en registreren: Download 2> Doelenoverzicht groep 1-2

2,00 €Preis
    bottom of page